Rehabilitacja dzieci (Polish language)

Ćwiczenia korekcyjne
dla dzieci – dlaczego warto ćwiczyć

W
dobie ogromnego skoku cywilizacyjnego, a co za tym idzie postępu
technologicznego dzieci coraz częściej zasiadają przed
telewizorem czy komputerem rezygnując z aktywnego sposobu spędzania
czasu. W wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ruch jest dla dzieci
tym czym dla ryby woda. Odpowiednia dawka wysiłku fizycznego
kształtuje prawidłowe napięcie mięśniowe
oraz pozwala na
zachowanie właściwej postawy ciała. Brak tego czynnika powoduje
wiele schorzeń
i wad postawy. Skutki zbagatelizowania tego jak by
się mogło wydawać mało ważnego problemu niosą ze sobą bardzo
przykre konsekwencje ze strony układu krążenia oraz kręgosłupa.
W
celu uniknięcia skutków wad postawy prowadzone są zajęcia
gimnastyki korekcyjnej. Korekcja wad postawy jest kierowana głównie
dla dzieci młodszych z wadami niewymagającymi jeszcze postepowania
rehabilitacyjnego. Są to dzieci w wieku przedszkolnym
i młodszych
klas szkoły podstawowej, u których wady postawy są wynikiem
słabego umięśnienia
oraz nieprawidłowego nawyku utrzymania
postawy ciała. Dzieci te wymagają dodatkowej dawki ruchu – ruchu
korekcyjnego. Nie wszystkie zabawy i gry ruchowe stosowane w
wychowaniu fizycznym można wykorzystać w gimnastyce korekcyjnej.
Specyfika korektywy stwarza pewne wymagania co do pozycji, sposobu
poruszania się, unikania ruchów niepożądanych czy wręcz
szkodliwych dla danej wady itp. Dlatego może się zdarzyć, że
nawet nauczyciel znający bardzo wiele zabaw i gier może mieć
uzasadnione wątpliwości, czy należy je wykorzystać w zajęciach
gimnastyki korekcyjnej, oraz mogą wystąpić problemy z oceną ich
wartości korekcyjnych. W pracy z dziećmi
nie stosuje się między
innymi zabaw i gier skocznych, z przewrotami i przerzutami. W
korygowaniu wad postawy najważniejsze jest dokładne, precyzyjne
wykonanie ruchu
i egzekwowanie w czasie trwania zabawy i gry
poprawnej, skorygowanej postawy. Dlatego
w zabawach i grach
stosowanych w gimnastyce korekcyjnej elementem decydującym o
zwycięstwie lub przegranej jest dokładność wykonania zadań
korekcyjnych. Zajęcia łączą w sobie zarówno elementy
korekcji wad postawy, jak i zabawy ruchowej,
co spowoduje, że
dzieci będą nie tylko wyprostowane, ale i zadowolone. Zabawa czy
gra ruchowa, aby mogła być wykorzystana do potrzeb gimnastyki
korekcyjnej, musi spełnić pewne kryteria:

kształtować odruch
poprawnej postawy ciała
. W czasie zabawy lub gry powinny
wystąpić momenty zmuszające dzieci do przyjęcia poprawnej postawy
czy to w siadzie, czy w staniu, czy w poruszaniu się;

oddziaływać na
poszczególne grupy mięśniowe
. Dystonia mięśniowa, będąca
nieprawidłowym napięciem grup mięśniowych jest najczęstszą
przyczyną wadliwej postawy. Jej likwidacja polega
na
rozciągnięciu nadmiernie napiętych mięśni i wzmocnieniu mięśni
osłabionych. Wzmocnienie mięśni osłabionych musi odbywać się po
uprzednim skorygowaniu wszystkich składowych postawy: ustawienia
głowy, barków, brzucha, miednicy, nóg itd. Celowo dobrane zadania
ruchowe występujące w zabawie czy w grze powinno prowadzić do
likwidacji dystonii mięśniowej w danej wadzie postawy;

- stworzyć możliwości
utrzymania poprawnej pozycji w trakcie trwania całej zabawy czy gry
ruchowej
. Dziecko musi mieć cały czas możliwość ćwiczenia w
pozycji skorygowanej, a przynajmniej nieszkodliwej. Najkorzystniejsza
sytuacja występuje wtedy, kiedy główne zadania ruchowe w grze
lub
zabawie zmusza dziecko do jego poprawnego wykonywania. Zaabsorbowane
zabawą czy grą, pochłonięte rywalizacją dziecko często „gubi”
po drodze korekcyjne wartości zabawy lub gry.
Aby taka sytuacja
nie nastąpiła, prowadzący zajęcia musi pamiętać o właściwym
jej przeprowadzeniu.

Prawidłowo dobrane
ćwiczenia korekcyjne dają bardzo dobre efekty jeżeli połączone

z systematycznym ich wykonywaniem. Taka kombinacja pozwala uniknąć
wielu powikłań
w późniejszym wieku niejednokrotnie związanych
z bólami kręgosłupa czy problemami ze strony układu krążenia, a
w szczególności serca. Pamiętajmy o tym , że nasze zdrowe dzieci
to bezcenny skarb o który trzeba zadbać jak najwcześniej.

Tagi: Rejabilitacja, masaże Opole

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>